ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС 2017

Интердисциплинарният Център за приложни технологии, свързани със здравето към Научноизследователския институт, кани академичната общност, докторанти, иновативните бизнес среди и организациите с предмет на дейност в областта на здравеопазването за участие в трети научен форум „Иновации и Бизнес“ 2017, който ще се проведе на 13-14 Октомври в Технически Университет – Варна.
През 2017 година научният форум е с тематична насоченост към иновации и технологични решения в индустрията, здравеопазването и образованието.
Във форума ще участват изявени учени от страната и чужбина, работещи в областта на превенцията и лечението на заболявания свързани със стареенето на мозъка, рак на гърдата и др. Ще бъдат представени разработки на технологии и услуги в помощ на здравето и иновативни технологии в образованието, базирани на съвременни информационни и комуникационни технологии.

Виж повече

Интердисциплинарният център за приложни технологии, свързани със здравето, който е изграден във Факултет Електроника, Технически Университет – Варна, е интелектуално средище в Североизточна България за млади хора с подчертан интерес към съвременните технологии. Центърът интегрира иновационни технологии от областта на здравеопазването, телемедицината и информационните и компютърни технологии. Интерес имат преподаватели и обучаеми от различни специалности, като Комуникационна техника и технологии, Медицинска техника, Компютърни системи и технологии, Софтуерно инженерство.