Работа

Отправяме покана към студентите от ОКС "Бакалавър" и "Магистър", които са мотивирани да се развиват професионално в областта на:

  • технологии, свързани със здравето;
  • информационни системи и комуникационна техника;
  • цифрова обработка на сигнали и нейните приложения в практиката.

да се присъединят към нашия екип.
Кандидатите могат да изпратят CV (в Европейски формат) и кратко изложение на интересите си на доц. д-р Р. Димова (rdim@tu-varna.bg)