ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС 2017

Интердисциплинарният Център за приложни технологии, свързани със здравето към Научноизследователския институт, кани академичната общност, докторанти, иновативните бизнес среди и организациите с предмет на дейност в областта на здравеопазването за участие в трети научен форум „Иновации и Бизнес“ 2017, който ще се проведе на 13-14 Октомври в Технически Университет – Варна.
През 2017 година научният форум е с тематична насоченост към иновации и технологични решения в индустрията, здравеопазването и образованието.
Във форума ще участват изявени учени от страната и чужбина, работещи в областта на превенцията и лечението на заболявания свързани със стареенето на мозъка, рак на гърдата и др. Ще бъдат представени разработки на технологии и услуги в помощ на здравето и иновативни технологии в образованието, базирани на съвременни информационни и комуникационни технологии. Участниците ще имат възможност да

 • се запознаят с автори на върхови достижения и разработки,
 • участват във формирането на колективи, който ще разработват научно-изследователски и научно-
 • приложни проекти, насочени към създаването на приложни технологии свързани със здравето,
 • представят постер или демонстрират свои идеи и концепции за високотехнологични продукти,
 • както и да привлекат съмишленици и подкрепа за тяхната реализация,
 • се свържат с представители на неправителствени организации, т.е. крайните потребители на високо-
 • технологичните услуги и устройства,
 • участват в кръгла маса „Иновации, технологии и образование за повишаване качеството на живот”
 • получат обратна връзка от широк кръг специалисти (инженери, лекари, експерти),
 • представят интересите си и споделят личен опит.
Желаещите да участват във форума могат да изпратят заявка не по‐късно от 20.09.2017 година на емайл: ahc@tu‐varna.bg. Заявката е в свободен текст и трябва да уточнява вида на участието (презентация, постер или демонстрация) и да включва заглавие, авторски колектив и резюме до 300 думи.
Работните езици са български и английски. Пълният текст на докладите да бъде изпратен до 2.10.2017г. Докладите и разширените резюмета на демонстратори ще бъдат издадени в сборник доклади.


Снимки от "Иновации и бизнес 2017"Успешно приключи Втори научен форум „Иновации и Бизнес“ 2016

Научно-приложният форум „Иновации и Бизнес“ 2016 , проведен на 14 и 15 октомври в ТУ-Варна, привлече над 50 млади учени и утвърдени научни работници с технически и медицински специалности, практикуващи лекари, представители на малкия и среден IT бизнес и организации с дейност в областта на здравеопазването. Форумът се организира за втора поредна година от Центърът за Технологии свързани със здравето с финансовата подкрепа на ТУ-Варна.


Участниците във форума проследиха с голям интерес лекциите свързани с ролята на технологиите в помощ на здравеопазването, някой аспекти на електронното здравеопазване, диагностика на рак на гърдата, белодробни ракови заболявания, здравословни проблеми свързани със стреса и др. Лекции изнесоха

 • водещи учени от страната: проф. дтн Евелина Пенчева (ТУ-София), проф. Ивайло Атанасов (ТУ-София), проф. дфн Д. Пресиянов (СУ "Св. Климент Охридски"), доц. Кристина Близнакова (ТУ-Варна), доц. Недялко Николов (ТУ-Варна),
 • практикуващи лекари: д-р Нина Ковачева (ДКЦ "Св. Клементина“),
 • представители на IT бизнеса: инж. Николай Митев (BeLean Ltd).
Доц. Розалина Димова и доц. Тодор Ганчев (ТУ-Варна) представиха дейностите на Центъра за Технологии свързани със здравето, целите и задачите които се решават чрез научно-изследователска дейност и иновации, и заедно с инж. Н. Митев модерираха кръгла маса, постерна сесия и дискусия посветени на иновациите в помощ на здравеопазването. Медийното отразяване на форума е достъпно тук и тук.


ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС 2016!

14-15 Октомври @ Технически Университет - Варна

Интердисциплинарният „Център за приложни технологии, свързани със здравето“ кани академичната общност, малкия и среден IT бизнес, както и организациите с предмет на дейност в областта на здравеопазването да участват във втори научно-приложен форум „Иновации и Бизнес“ 2016, който ще се проведе на 14-15 Октомври в Технически Университет – Варна. Тази година форумът е с тематична насоченост към иновации и технологични решения в помощ на превенцията и диагностицирането на социално значими заболявания, подобряване качеството на живот на болните и техните семейства. Във форума ще участват изявени учени от страната, работещи в областта на превенцията, диагностиката и лечението на рак на гърдата, белодробния рак, неврологични заболявания и др. Ще бъдат представени разработки на технологии и услуги в помощ на здравето, базирани на съвременните информационни и комуникационни технологии, създадени от утвърдени научни работници, млади инженери и представители на бизнес средите. Заявките се подават на адрес ahc@tu-varna.bg и е необходимо да указват вида на участието (презентация, постер, демонстрация, участник в дискусиите, симпатизант). Участниците с презентация, постер, или демонстрация е необходимо да изпратят резюме до 300 думи включващо заглавие, авторски колектив и кратко описание на тематиката. Работните езици за семинара са български и английски. Докладите, презентациите и разширените резюмета на демонстратори ще бъдат публикувани в сборник доклади. Докладите ще бъдат представени в рамките на постерна сесия.


Файловете за изтегляне:

Иновации и Бизнес 2016


Проект MAXIMA организира специална сесия “eHealth and Networking for Advanced Cancer Detection”

07.06.2016 @ Технически Университет - Варна Зала 401 E

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
Special Session on eHealth and Networking for Advanced Cancer Detection
Председател:
Dr. Kristina Bliznakova, Technical University of Varna

Участници:
MaXIMA – Horizon 2020 eHealth action for breast cancer modelling
Dr. Kristina Bliznakova, Technical University of Varna

Exciting times! Upcoming technologies in breast cancer imaging
Dr. Ioannis Sechopoulos, Radboud University Medical Centre

The power of image processing in multimodal breast imaging
Dr. Oliver Diaz, University of Girona

Information data services for patients with cancer in Bulgaria
Prof. Nedyalko Nikolov, Technical University of Varna

Telemedicine and virtual surgery
Prof. Nikola Kolev, Medical University of Varna

Engineering education and eHealth
Prof. Ivan Buliev, Technical University of Varna

UV sensing in mobile application’s supporting skin protection and health balance
Georgi Michael, Integrated Device Technology, Inc.

Phase contrast mammography and tomography
Prof. Giovanni Mettivier, University of Naples – Federico II

Center of “Applied Technology in Health” - intersection point of dedicated technologies
Prof. Rozalina Dimova, Technical University of Varna

Прочети повече

НАУЧЕН СЕМИНАР “”БОРБА С РАКА НА ГЪРДАТА” (BREAST CANCER AWARENESS)

12 Февруари 2016 @ Технически Университет - Варна Зала 111 МФ (Ректорат)

Научен семинар “Борба с рака на гърдата” (Breast Cancer Awareness), по проект MAXIMA (Three dimensional breast cancer models for X-ray imaging research, EU programme Horizon2020), ще бъде проведен в Технически Университет – Варна, на 12 Февруари 2016, в зала 111 МФ (Ректорат), от 14:00 часа. Целта на семинара е да се информира широката общественост за особеностите на заболяването рак на гърдата, както и за значимостта от неговата ранна диагностика. Участват гост-лектори от УМБАЛ „Света Марина“. Вход свободен.

Дневен ред на събитието

ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС 2015!

09-10 Октомври @ Технически Университет - Варна

Интердисциплинарният център за приложни технологии, свързани със здравето при Технически Университет – Варна, поканва академичната общност, иновативните бизнес среди и организациите с предмет на дейност в областта на здравеопазването за участие в първи научен форум Иновации и Бизнес 2015. През 2015 година научният форум е с тематична насоченост към иновации и технологични решения в помощ на здравеопазването и подобряване качеството на живот на пациенти със социално значими заболявания, организациите, които подпомагат болните и техните семейства. Във форума ще участват изявени учени от страната, работещи в областта на превенцията и лечението на заболявания свързани със стареенето на мозъка и рак на гърдата. Ще бъдат представени разработки на технологии и услуги в помощ на здравето, базирани на съвременните информационни и комуникационни технологии, създадени от млади инженери и представители на бизнес средите. Желаещите да участват във форума могат да изпратят заявка не по-късно от 1 октомври 2015 година на адрес ahc@tu-varna.bg. Заявката трябва да уточнява вида на участието (презентация, постер или демонстрация) и да включва заглавие, авторски колектив и абстракт до 300 думи. Работните езици за семинара са български и английски. Докладите, резюмета на постерите и разширените абстракти на демонстратори ще бъдат издадени в сборник доклади. Регистрацията е безплатна. Капацитетът на залата е ограничен. Формата за подготвяне на доклад, резюме на постер, разширен абстракт на демонстратор, е достъпна на уеб-сайта на центъра (http://ahc.tu-varna.bg/).


Файловете за изтегляне:

Иновации и Бизнес 2015
Иновации и Бизнес 2015 бланка (en)
Иновации и Бизнес 2015 бланка (bg)


Отразяване на форума

Отразяване в медиите

Радио Варна
Иновации и Бизнес 2015 (видео)
Репортаж по БНТ2
Научен форум Технически университет - Варна